Ditt spørsmål
Ditt spørsmål
Takk skal du ha! Din melding har blitt sendt. Noe gikk galt. Prøv igjen senere. Skriv inn riktig Captcha-svar.
Samarbeidsvilkår

Avtalen fastsetter regler for samarbeid mellom partene vedrørende gjennomføring av kundens oppdrag av Miasto Druku Tomasz Szalewski. Leverandør (Miasto Druku Tomasz Szalewski) er forpliktet til å yte pålitelige og faglige tjenester ved gjennomføring av oppdrag i henhold til fastsatte vilkår. Kunde er forplikter til å spesifisere i hver ordre alle betingelser for levering av produkter, samt til å betale for oppdraget i samsvar med vilkårene i denne avtalen.

§1. Innsending og mottakelse av ordre.

Produktene ordres kun skriftlig på e-postadressen: biuro@druknadywanie.pl.

Gjennomføring av ordren begynner når Leverandør aksepterer ordren og leverer ordrebekreftelse til Kunde.
Bestillingen må spesifisere nøyaktige opplysninger om Kunde, betingelser for gjennomføring og frist, samt en komplett spesifikasjon av produktet (størrelse, type materiale, finish, type trykk, antall stykker, Pantone farger og emballering).
Etter innsending og godkjenning er det ikke mulig å endre ordren, med mindre Leverandør skriftlig godtar det med mulighet til å endre frist og pris.
Kunde skal levere fil for trykking, forberedt og klar til trykk, og Leverandør er ikke ansvarlig for utførelse som er i samsvar med innsendte data, og spesielt for trykkvalitet, farger og innhold.
Leverandør kan på forespørsel levere et teststykke eller et ferdig produkt for å bekrefte kvaliteten og farger. Dersom Kunde ikke kommer med innvendinger mot teststykke eller ferdig produkt før produksjonsstart, vil kvaliteten betraktes som godkjent. Etter dette vil Leverandør ikke akseptere eventuelle klager på produktet eller dets farger.

§2. Betalingsbetingelser

Pris, dato og betalingsbetingelser fremgår av ordrebekreftelsen.
Prisen kan endres i tilfelle endring av ordren, tilleggstjenester eller endringer i valutakurser for utenlandske kunder.
Ved forsinket betaling vil leveransen bli utsatt eller annullert i sin helhet, og forskuddsbetalinger vil beholdes av Leverandør som erstatning for mislighold av avtalen og tap forårsaket av Kunde.
Betalingstidspunktet er den dato betalingen er mottatt på kontoen til Leverandør.
Eventuell klage fritar ikke Kunde fra plikten til å betale den fulle prisen for de leverte varene.

§3. Gjennomføring av ordre

Ved forsinket innlevering av komplett ordre med produksjonsfilen, forlenges fristen tilsvarende av Leverandør.
Leverandør skal ikke være ansvarlig for eventuelle forsinkelser, skader eller tap av forsendelse med produkter under transport med bud eller annet transport.
Produktene forsikres utelukkende av Kunden, og Leverandøren er ikke forpliktet til dette.
Leverandør vil pakke inn produktet, men er ikke ansvarlig for forholdene under transport og eventuelle skader.
Leverandør skal ikke være ansvarlig for feilaktig eller manglende utførelse av forpliktelser under denne avtalen forårsaket av force majeure, forutsatt at den andre parten varsles umiddelbart skriftlig om en slik hendelse.
Leverandør kan innen 7 dager etter gjennomførelse av ordre sende varene til Kundes adresse, på Kundes regning.
Leverandør skal i samarbeid med sine leverandører og samarbeidspartnere gjøre sitt ytterste for å gjennomføre ordre på en riktig måte.

§4. Klager

Klager må sendes inn skriftlig senest 3 dager fra dato for Leverandørs leveranse.
Kunde må sjekke at produktet stemmer med ordre ved leveranse.
Klager behandles av Leverandør innen 10 dager fra datoen for mottak av skriftlig melding.
Hvis produktet består av flere deler, skal klagen gjelde for bare den delen som har mangler; Kunden skal beskrive manglene og returnere delen sammen med klagen.
Klager angående farger vil kun aksepteres for ordre hvor teststykker eller produkter ble godkjent av Kunde og fargeforskjeller er betydelige.
Leverandør skal ikke være ansvarlig for gjennomføring av ordre med materialer levert av Kunde.
Kostnader av ubegrunnet klager skal dekkes av Kunde

§5. Sluttbestemmelser

Kunde forplikter seg til å sikre at produktene ikke medfører brudd av opphavsrettigheter og relaterte rettigheter til tredjeparter og er fullt ansvarlig overfor tredjeparter for slike brudd.
Leverandør skal ha rett til å nekte å gjennomføre en akseptert ordre uten å oppgi noen grunn.
Plassering av ordre av Kunde er entydig med inngåelse av denne avtalen, og eventuelle endringer i denne avtalen må være skriftlig for å være gyldig.
Uttalelser om gjennomføring av denne avtalen kan bare gjøres av Partene eller personer med skriftlig fullmakt fra en av Partene til å avgi en bestemt viljeserklæring eller ta bestemte rettslige tiltak.
Retten i Stettin har verneting for alle tvister mellom Partene.

Kontaktdetaljer
Miasto Druku
ul. Doroty 20
71-816 Szczecin
Polen
Telefon: +48 691 01 44 23
E-post: biuro@druknadywanie.pl


Faktureringsinformasjon
MVA-nummer: 6741353746
REGON nummer: 321347413
Citi Bank Handlowy, SWIFT: CITYPLPX
EUR: PL44 1030 0019 0109 7860 1010 7554
PLN: PL70 1030 0019 0109 8530 0047 3581